Zatmění slunce 20. 5. 2012

19.05.2012 22:05

 

 

Zatmění Slunce 20.5.2012 – překalibrování planetární mřížky Země

21. května po půlnoc bude Měsíc v novu. To znamená, že 20. května (amerického) času bude možno ze západu USA pozorovat prstencové zatmění Slunce. Ačkoli toto zatmění nebude  v Čechách viditelné,  i my se můžeme na jeho energii v meditaci napojit.

Velké Centrální Slunce (Alcyon – centrální hvězda hvězdokupy Plejád), naše Slunce a Měsíc vytvoří během tohoto zatmění jedinečné Nebeské zarovnání a nad posvátnou horou Mount Shasta dojde k otevření portálu.  (Portál nad touto horou se týká propojení  původních Lemuriánských energií  skrytých v Duté Zemi (Dutá Země je Božská (Univerzální) Matrice pro naši Zemi, portál ve středu Země, ve kterém jsou obsaženy energie všech starých civilizací ) s energií Plejád. (Plejádská léčivá energie je již věky přinášena skrze portál nad Mount Shastou na planetu Zemi a do prostoru Duté Země. )

 

Být na místě, kudy toto zatmění přímo prochází, je prý velkým požehnáním. My z něho můžeme mít také užitek, pokud se v meditaci propojíme s Pracovníky Světla, kteří ve stínu zatmění aktuálně budou.

 

 

Toto Nebeské zarovnání – Slunce, Měsíc a Velké Centrální Slunce je událostí, která nastává jednou za 26.000 let! Očekává se obrovský příval kosmické energie, který způsobí překalibrování planetární mřížky Země  i našich srdcí. Na planetu Zemi bude v průběhu zatmění instalován nový “operační systém”, a tak  mnoho citlivých a vnímavých lidí může  v průběhu zatmění a následujících dnech vnímat sama sebe tak jako by byli kompletně vymazáni”, nastaveni (restartováni) a poté i sjednoceni s novým Vesmírem, plným lásky, klidu a harmonie.

V okamžiku zatmění, kdy bude energie  Slunce i Měsíce “blokována”, nastane Velká Prázdnota (Grand Void) – tichý okamžik bez času, během kterého bude vytvořen a vložen do našich těl, do světa a do celého slunečního systému nový operační systém.

U lidí,  kteří budou přímo fyzicky ve stínu tohoto zatmění,  proběhne stahování nového   rychleji, komplexněji a jaksi “elegantněji”. Stanou se živými posly tohoto nového nastavení pro ostatní lidi z celého světa, kteří si nemohou dovolit cestovat do oblastí, kde je zatmění viditelné. Tento nový operační systém se začne šířit po celé Zemi v průběhu měsíce nebo dvou.

Zdroj: https://alunajoy.com/

Pro www.novoucestou.cz volně přeložila Natarani.

Další informace najdete na https://www.heavenandearthastrology.blogspot.com/

Poznámka: K napojení se na portál nad Mount Shasta stačí jen záměr, ale pomoci Vám může i CD Zvukové Klíče k Vesmíru, které je součástí  knihy Klíče k Vesmíru od Diany Cooper a Kathy Croswwell.  Zvukový klíč k portálu Mount Shasta má číslo 20. Můžete si jej k meditaci pustit.

ze stránek: www.novoucestou.cz