Duchovní „vzestup“ planety Země a dimenzionální posuny

19.03.2012 22:27

Duchovní  „vzestup“ planety Země a dimenzionální posuny

 

 

V dnešní době už snad každý ví, že vstupujeme do Věku Vodnáře, jehož přesný počátek je (podle Mayského kalendáře) astrologicky datován na rok 2012. Nyní tedy procházíme "přechodem" z jedné éry (Věk Ryb) do druhé (Věk Vodnáře) - a v rámci tohoto přechodu se dějí převratné změny. Planeta Země "převibrovává" ze 3. do 5. dimenze vesmíru - a za tím účelem se nevyhnutelně musí očistit s pomocí všech čtyř živlů (oheň, země, voda, vzduch). Jinými slovy: Božský plán Stvořitele, podle kterého se všichni řídíme (ať už vědomě či nevědomě), povolává Zemi, aby vzestoupila z reality, kterou známe jako třetí rozměr (3. dimenzi), do 4. dimenze (kde zůstane dočasně) - a poté do 5. dimenze. Již dlouho se mluví o tom, že k tomu dojde v roce 2012, ne-li dříve.

Lidstvo (a všechno živé) musí být připraveno na vzestup, tj. na zvýšení vibrací, aby se posunulo spolu s planetou. Mnoho lidí již nemá čas na to, aby prošli procesy odděleného, individuálního vzestupu, který by mohl trvat i několik set let. Jsou ve své poslední inkarnaci a měli by nyní vzestoupit, aby pomohli založit nové stvoření na Zemi a v celém vesmíru. Znamená to: ponechat si tato těla a postupně je přivést (zpět) přibližně do věku 30 let. Kdo není připraven, bude se muset inkarnovat zpět do 3. rozměru, ale už na jiné planetě, protože planeta Země přejde do 5D. Nemohou se tedy vrátit na Zemi ve vyšší dimenzi. "Smlouva" některých lidí přitom vyprší a oni se vrátí do dřívějších hvězdných systémů (pokud si přejí) - a je možné, že vzestoupí případně i nad pátý rozměr. Nikdo na Zemi není původem z této planety.

Dnešní doba se tedy značně zrychlila po duchovní stránce! I lidé, kteří se duchovnu doposud vysmívali, zažívají nyní změny v podobě náhlého otevírání 6. a 7. čakry (až na 140 %). Vlastně jde o "kvantové skoky" v duchovním rozvoji na celé planetě. To, co bylo před pár lety pro někoho nemožné, je teď pro něj otevřené. Je to způsobeno tím, že planeta Země "převibrovává" ze 3. do 5. dimenze vesmíru a připravuje se na svoji novou oběžnou dráhu. Říkáme, že planeta Země je "na vzestupu" - a s ní samozřejmě i všichni její obyvatelé.

Pod slovem "vzestup" je myšleno, že si musíme "zvednout svoje tělesné vibrace" na úroveň páté dimenze a že si znovu musíme obnovit všech 12 řetězců DNA (máme aktivní jen 2 řetězce), což bude vlastně dosažením stavu Kristova vědomí. A pak ještě musíme docílit, aby bylo v našem těle zapojeno dalších 37 energetických řetězců DNA, což přinese kompletní změnu buněčné struktury lidské tělesné formy. To bude mít za následek buněčnou přeměnu našich těl na tzv. "krystalickou strukturu". To bývalo konečným cílem zasvěcenců ve starověkém Egyptě. Šlo o překonání smrti a o to: odejít do další dimenze i se svým tělem. Aby se toho dalo dosáhnout, byla buněčná restrukturalizace na "krystalickou formu" nezbytná.

Krystalická buňka neumírá, ale celá se "obnovuje". Ve stávající formě našeho těla se buňky neustále vyměňují a umírající buňky vytvářejí povlak na žilních stěnách a ve střevním traktu. Tento povlak vede k tvrdnutí tepen a v konečném procesu - ke stárnutí a ke smrti.

Ale naproti tomu proces krystalické přeměny vede k nestárnoucí tělesné formě, která má schopnost překonat smrt (tzv. věčný život). Krystalická buňka má schopnost v případě potřeby rozpustit buněčnou stěnu a znovu ji zrekonstruovat.

Pokud se krystalické buňky budou takto obnovovat, tak bychom se zase mohli dožít věku 700 let (nebo i mnohem více), jak to bývalo dříve, než nastal "Pád člověka". Bytosti na jiných planetách (z Plejád, z Orionu, Síria) se tohoto věku naprosto normálně dožívají a využívají všech výhod s krystalickou přeměnou spojených. Krystalická tělesná forma totiž umožňuje transcendentální schopnosti jako je např. změna tělesné formy, teleportace a cestování mezi dimenzemi. To bude opět možné (pokud té krystalické přeměny dosáhneme).

Jestliže lidé přejdou na buněčnou krystalickou strukturu, tak už nebude zapotřebí ani lékařů, ani léčitelů. Nemoci prostě nebudou existovat. Nejsnadnější způsob, jak začít, je zasvěcení do reiki. Mistr Reiki zná způsob, jak vám obnovit pokřivené kódy DNA a jak vás napojit na transpersonální systém čaker. Ale dál už musíte pokračovat sami!

Ti, kteří si nezvolili "vzestup" a zůstanou se dvěma šroubovicemi DNA až do konce svého života - pro ty bude život na Zemi (která bude stále víc zvyšovat své vibrace) čím dál tím těžší. Pokud zemřou se dvěma šroubovicemi, budou v příštím životě zrozeni v jiné třídimenzionální realitě na jiné planetě v jiném stvoření, aby pokračovali ve svém vlastním tanci životem. Je důležité, aby si všichni uvědomili, že život nekončí smrtí, ale pokračuje tak dlouho, dokud si duše nezvolí návrat "domů".

Vzestupu by mělo být dosaženo, až budeme plně vystaveni energiím pásu fotonů. Jde o pás toroidně tvarované energie, kterým naše Sluneční soustava projde dvakrát za 26 000 let. Každé takové projití v minulosti trvalo asi 2 000 let. Nyní jsme již v tomto pásu, ale jsme chráněni před předčasným nezvládnutelným vzestupem pruhem holografické energie, umístěným kolem naší Sluneční soustavy Galaktickou Federací Světla, našimi spojenci z jiných civilizací v naší Galaxii (Mléčné dráze). Jak se zvyšují naše vibrace, část fotonových energií je postupně propouštěna do naší Sluneční soustavy.

Nejprve bude současný systém našeho těla s dvouvláknovou DNA/RNA nahrazen systémem o 12 vláknech. Náš systém 7 čaker (energetických center těla) se zvýší na 13 čaker. Také budeme vědomě využívat na 100 % svůj mozek (místo nynějších 10-20 %). Vrátí se nám plné vědomí - tedy vědomí, proč tu jsme, co máme dělat v budoucnosti a jaké byly naše dřívější životy. Budeme mít univerzální vědění na dosah ruky a budeme mít nadlidské schopnosti.

Jako vzestoupení galaktičtí lidé (fyzičtí andělé) budeme schopni komunikovat se všemi myslícími formami života v naší galaxii, ve vesmíru a dále. Znovu získáme nadpozemské schopnosti, o které jsme přišli před mnoha životy. Telepatie, teleportace (přemísťování) a meziplanetární cestování bez vesmírných lodí budou s našimi světelnými těly opět možné.

Země je nyní opěrným bodem pro změnu a mír v této galaxii a ve vesmíru. Evoluce jinde nemůže úspěšně pokračovat, dokud nevzestoupíme do pátého rozměru. Mnoho civilizací nás sleduje s intenzívním zájmem. Vyšší dimenze mají schopnost vidět do nižších, kdežto my odtud vyšší dimenze nevidíme. V posledních letech má lidstvo prakticky neomezený přístup k nejvyšším bytostem Světla, které poskytují vedení skrze kanálované spojení (channeling) a někdy se dokonce projevují i v éterické nebo fyzické podobě.

Je nezbytné, aby se Země očistila a vrátila k rovnováze v rámci přípravy k vzestupu. Tato příprava je částí příčiny mnoha extrémních stavů počasí, kterými planeta v posledních letech prochází. Mnoho sopečné a zemětřesné aktivity uvolňuje tektonické podmořské desky Lemurie (potopila se asi před 25.000 lety) v Tichém oceánu a Atlantidy (potopila se asi před 12.000 lety) v Atlantském oceánu. Součástí návratu k rovnováze je, že pevniny Lemurie a Atlantidy musejí vyplout na povrch. Jsou na nich prastaré chrámy a pyramidy, které je třeba znovu aktivovat.

Vzestup v lidské tělesné formě na Zemi patří pravděpodobně k nejtěžším cestám všech věků. A protože je tato cesta tak složitá, značně přispívá k rozsáhlé výuce duše. Ty duše, které svolily k této cestě, se z ní naučí mnohem víc, než všechny ostatní, které kdy existovaly v čase, prostoru a formě!

 

 

 

 

 

 

 

Fyzické příznaky vzestupu

 

Jak už zde bylo řečeno, planeta Země "převibrovává" ze třetí do páté dimenze vesmíru. Na naši planetu už nějaký čas dopadají mohutné energie, které přímo dramaticky mění fyziologii i psychické pochody lidských bytostí.

Pobýváme nyní v realitě, která vibruje už na mnohem vyšších frekvencích. Jde o probouzení se do vodnářského věku, které u většiny lidí probíhá poměrně obtížně a nepříjemně. Vzrůstá počet záhadných onemocnění. A dokonce i ti lidé, kteří nejsou nemocní, i ti pociťují různé nevolnosti nebo pocity, které vypadají jako příznaky nemocí.

Cituji příznaky transformace:

 • problémy se spaním (zejména probouzení se mezi 2. až 4. hodinou ráno) - ale také opačný extrém: potřeba mnoha hodin spánku, nebo i tendence celé dny spát 
 • bolesti hlavy, tlak v hlavě a v uších, problémy se sluchem
 • extrémní únava, neschopnost odpočinku
 • potřeba často jíst - nebo naopak nechuť k jídlu
 • deprese a náhlé stavy úzkosti či smutku bez zjevné příčiny; záhadné kolapsy;
 • náhlé pocity tepla nebo horka, pocity horečky, chřipkové symptomy
 • silné pocení, srdeční potíže a obtížné dýchání
 • nevolnosti od žaludku, střevní potíže 
 • závratě, ztráta rovnováhy, píchání na hrudi
 • suché a pálivé oči, přechodné ztráty ostrosti vidění
 • svalové křeče, bolesti kloubů
 • menstruace u žen i 2x za měsíc
 • popudlivost, agresivita, nedostatečná schopnost se soustředit (roztěkanost)
 • výpadky paměti, zvýšená zapomnětlivost
 • pocity, že nestíháte z nedostatku času
 • krátkodobé záblesky vjemů a akcí z jiných životů

A který lidský orgán bude tím nejohroženějším? Letíme do páté dimenze .... kde se prožívá láska. Bude to tedy zcela jistě SRDCE.

V každém případě je tu čas transformace. Čas, kdy něco končí a něco nového začíná. Máme veškerou podporu Univerza - a je jenom na nás, zda sami něco začneme, nebo zda zůstaneme u toho konce.

Ti, kteří si nezvolili "vzestup" a zůstanou se dvěma šroubovicemi DNA až do konce svého života - pro ty bude život na Zemi (která bude stále více zvyšovat své vibrace) čím dál tím těžší.

 

 

Další na  WWW.2012.CZ  - https://www.anos.cz/2012.html