Blíží se mysteriózní astronomické jevy

19.05.2012 22:07

 

 

Blíží se mysteriózní astronomické jevy


Blíží se mysteriózní astronomické jevy

Zatmění Slunce a konjunkce Slunce, Země, Měsíce a Plejád má přinést na naši planetu vlnu spirituální energie, a to 20. 5. tohoto roku.

 

Ve Velké Británii se loňského léta objevil v místě zvaném East Kennett (Wiltshire) krásný piktogram, který se má vztahovat k blížící se mimořádné astronomické události. Kruhové sluneční zatmění, pozorovatelné v Pacifiku, a kosmické zarovnání nebeských těles (Země, Měsíc, Slunce, Plejády) v neděli 20. května bude předzvěstí vzácného jevu: transitu Venuše přes Slunce 6. června tohoto roku.

East Kennett | Wiltshire

 

Spirituální energie

Tyto jevy, jako by předznamenávaly konec mayského kalendáře Dlouhého počtu, a z astrologického či esoterického hlediska je jim přikládán velký význam. Mají k nám na Zemi přivést intenzivní spirituální vlnu. Astrologové tajných egyptských a řeckých nauk spojovali zatmění Slunce s vytvořením portálu do vyšších říší, kde mohli komunikovat přímo s hvězdnými bohy a kde měli přístup k posvátné moudrosti.

 

Dvojité poselství

Zmíněný piktogram z 22. 7. 2011 je vzor, který připomíná květinu s 10 okvětními plátky, které mají okraje tvaru pětistupňové pyramidy. Uvnitř je na bílé kruhové ploše další symbol, na němž je patrný srpek - sluneční zatmění. Tento piktogram je dáván do souvislosti s jiným velmi složitým vzorem, který se objevil v Británii 9. srpna roku 2005 u Wayland Smithy (Oxfordshire).

 

Následující video nabízí pohled na oba piktogramy, které se vztahují k mayskému symbolu „nula“ a také ke dni chřestýše, kdy dojde k zatmění, které považovali staří Mayové za astrologicky velmi významné. Toho dne se totiž zarovnává střed Mléčné dráhy se Zemí, Měsícem, Sluncem a Plejádami. Podle některých interpretů jde o nejskvělejší astronomický jev tohoto roku, větší než sám zimní slunovrat 2012, kdy má končit mayský kalendář Dlouhého počtu.

 

 

 

Na piktogramu z roku 2005 je 16 útvarů, které mají znamenat 16 dnů po zatmění, kdy dojde k transitu Venuše přes Slunce - 5. nebo 6. června podle místa pozorování. K transitu Venuše dochází zhruba jednou za 120 let.

 

Wayland's Smithy - near Ashbury, Wiltshire - 9 August 2005

 

Je to fascinující záhada. Vytvořili nádherné obrazce v Anglii jenom chytří a šikovní lidé nebo je za výtvory mimozemské inteligence - jak předpokládají různí ufologové a badatelé -, která nás upozorňuje na události, které na lidstvo budou mít mimořádně dopad?

 

Plejády

Proč jsou vlastně Plejády tak důležité? Staří Mayové považovali Plejády za setbu své civilizace a kosmickou mateřskou hvězdu, která dala svým pozemským dětem světelné kódy.

 

Poznamenejme, že naše Slunce patří do skupiny dalších sedmi hvězd, které rotují kolem tzv. „ústředního Slunce“, kterým je hvězda Alcyon. Energetický vliv tohoto systému na naši sluneční soustavu je znám.

 

Podle některých esoterických výkladů je centrální hvězda Plejád Alcyon považována za vtělení Vyššího Já našeho Slunce. Analogicky je Venuše považována za vtělené Vyšší Já naší planety. „Energetické vlákno propojující Venuši se Zemí v rovině prvního typu éteru naší Sluneční soustavy je analogické energetickému spojení mezi lidským Duchem a lidskou Osobností. Výše uvedené astronomické jevy tak mohou být spojovány s makrokosmickým fyzikálním rituálním projevem „třináctého baktunu“ Mayského kalendáře,“ píše Jaroslav Chvátal. Během celého roku bude naše Slunce ve stavu zarovnání s galaktickým rovníkem.

 

Je zajímavé, že staří Mayové zaměřovali na Plejády velkou pozornost.„Navíc je zřejmé, že v rovině esoterní kosmologie hrají Plejády jako celek velmi významný faktor coby transformátor (přenašeč) energie z Galaktického centra do periferních oblastí galaktických, ve kterých se nachází i naše Sluneční soustava,“ uvádí Chvátal.

 

Aktivace spirituální energie

Květnové zatmění Slunce by mělo aktivovat spirituální energie Kukulkánovy Pyramidy v Chichen Itza. Má jít o aktivaci zatím neprojevených typů energií, které od 20. května 2012 budou generovány prostřednictvím tzv. „energetického jádra Kukulkánovy pyramidy“.

 

Také jiní esoteričtí interpreti očekávají velké události. Někteří zatmění Slunce 20. května označují za čas „restartování krystalické mřížky“ a globální lidské snahy o osvobození planety z moci všech negativních sil. Organizátoři svolávají globální meditaci a vizualizaci právě na 20. května, které by se mělo zúčastnit alespoň 144 tisíc lidí, aby byla účinná. Kdo chce osvobozovat naši planetu od negativních sil, může se připojit 21. května ve 3.30 hodin SEČ vizualizací pozitivní budoucnosti lidstva s pomocí všech pokročilých duchovních bytostí.

 

Významná data roku 2012

V níže uvedených dnech můžeme očekávat zesílený proud spirituálních energií.

 

  • 20. května – úplné zatmění Slunce (Pacifik)
  • 6. června – transit Venuše přes Slunce
  • 21. června – letní slunovrat
  • 22. září – podzimní rovodennost
  • 13. listopadu – druhé úplné zatmění Slunce
  • 19. listopadu – Zarovnání Slunce, Měsíce a Země s Alcyone, hlavní hvězdou Plejád, během kterého dojde k vytvoření světelného mostu mezi Plejádami a Zemí. Světlo Vyššího plejádského vědomí zaplaví celý svět.
  • 12. prosince – 12-12-12 je klíčový moment v historii lidstva. V tento den se otevře portál poskytující příležitost se znovu napojit na energii Lemurie.
  • 21. prosince – zimní slunovrat. V tento den se dostane zároveň do jedné přímky Země, Slunce a střed naší Galaxie.

zdroj: https://pravdu.cz/mysteria/blizi-se-mysteriozni-astronomicke-jevy


Více zde: https://eclipsis12.webnode.cz/news/blizi-se-mysteriozni-astronomicke...